Zmeny v našom živote

ziv.zmena7

Keď už dosiahneme niečo, po čom sme túžili a bolo to predmetom našich snov alebo vízií, nestihneme si veľakrát ani uvedomiť, že TO bolo tým, čo nás ešte donedávna poháňalo dopredu a tento okamih dosiahnutia cieľa si vychutnať. Schválne, kedy ste sa naposledy pristavili pri tom, ako ste si uvedomili „že ste uspeli a dokázali TO“? Nech TO bolo čokoľvek, na čo ste zameriavali svoju pozornosť? Dokázali ste precítiť tento stav, prípadne poďakovať za výsledok? Čo sa dialo na ceste k vysnívanému cieľu? V prvom rade sa zaktivoval náš vnútorný potenciál a robili sme kroky, ktoré smerovali k jeho naplneniu.

A nakoľko nám život prináša každodenne nové situácie, sme neustále v procese prispôsobovania sa zmenám, ktoré prináša. Nech je zmena akákoľvek, mali by sme byť vždy pripravení flexibilne na ňu reagovať.

Ste orientovaní skôr na stabilitu, alebo na zmenu? Je zmena vo vašom živote výzvou, alebo ju vnímate ako určité obmedzenie, diskomfort?

Práve zmena v nás môže zaktivovať tie procesy, o ktorých sme ani nevedeli, že môžeme rozvinúť. Ide o proces rastu a dozrievania, kedy upriamujeme FOCUS smerom k želateľnému stavu.  Na životné zmeny môžeme nahliadať z rôznych pohľadov. Ak ich vnímame frustrujúco a bránime sa prijať čokoľvek nové – iné, stagnujeme a veľakrát zostávame v bludnom kruhu. Ak ich berieme ako výzvy, hľadáme rôzne cesty a spôsoby ako sa im prispôsobiť a ľahšie pochopíme, čo dokážu priniesť. Okrem toho, že sa naučíme novým veciam (obzorom, zručnostiam, schopnostiam), nadobudneme aj ďalšie skúsenosti, ktoré nám pomáhajú „prežiť“.

Napriek tomu sú tí, ktorí si zmenu neželajú. Ak sa majú učiť napr. v práci novým procesom, zručnostiam, či osvojiť si novodobé technológie, skôr budú inklinovať k tomu, čo poznajú a brzdiť tým transformačný proces. Budú svoju pozornosť zameriavať na to, ako sa veci NEDAJÚ, ako na to, ako sa DAJÚ… Alebo zažívajú stále opakujúce sa životné situácie a nakoľko neplynie zmena z ich vnútra, pripisujú problémom, či „nepriazni osudu“ nejakej vonkajšej sile, osobe, atď. Toto je ten začarovaný kruh, z ktorého vedie cesta von osobnou vnútornou zmenou (transformáciou), na ktorú nie je nikdy neskoro. Nech už sa jedná o pracovnú alebo osobnú životnú zmenu…