Zastav sa na moment a získaj TO, čo si stratil

 

images (1)SELF-BALANCE

Stojíte pevne na zemi na oboch nohách? Ak nie, čo vám spôsobilo narušenie vlastnej rovnováhy? Mám pre vás jednu VÝZVU

ZASTAV SA NA MOMENT a ZÍSKAJ TO, čo si stratil/-la!

Nebude to také ľahké drahá…“ – znie aj známa slovenská pesnička, ALE stojí to za to :)

Takže skúsme to postupne STEP by STEP:

Zodpovedz si na nasledovné otázky a odpovede si prosím zapíš (kvôli tomu, že sa k nim určite ešte vrátiš a zachytiť myšlienkový tok sa niekedy vyplatí).

1. Kedy si sa cítil/-a naposledy stáť pevne na zemi na oboch nohách (mal si pocit istoty, bezpečia, vnútornej pohody…)?

2. Ako to vtedy vyzeralo? (popíš detailnejšie, tvoj opis ti pomôže vrátiť sa myšlienkou, spomienkou do stavu, kedy ti bolo pravdepodobne fajn a cítil si sa isto).

3. Teraz popíš svoju súčasnú situáciu (si v pohode a cítiš sa isto a v rovnováhe? Ak nie, popíš to, ako to teraz máš).

4. Stav, kedy ti bolo naposledy dobre a bol si v rovnováhe označme spoločne stavom OK a stav, ktorý prežívaš v súčasnosti označme NOW (teraz) – bez ohľadu na to, či je tento stav dobrý alebo zlý podľa teba.

5. Čo sa podľa teba zmenilo od stavu OK do NOW? Čo bolo hlavným spúšťačom?

6. Čo je to hlavné, čo si stratil/-a? POMENUJ TO!

7. Skús si predstaviť svoj ideálny deň – popracuj teraz s fantáziou a zastav sa pritom na chvíľu pri tejto predstave. Máš skrátka ten svoj HAPPY DAY a si v maximálnej pohode. Bez ohľadu na čokoľvek, čo je okolo (kto je pri tebe, čo hovorí, čo sa deje na vôkol a hoci sa ti to, čo sa deje kdekoľvek na svete možno nepáči, nevenuj tomu žiadnu pozornosť). Predstav si teda, že si svoju rovnováhu opäť nadobudol/-a, je ti fajn, máš svoju pohodu.

8. Myslíš, že by si si dokázal/-a stav, ktorý si si priblížil/-a vybaviť častejšie a udržať dlhodobo? Ak nie, čo ti v tom bráni?

Sú rôzne okolnosti, ktoré neovplyvníme a ani nemáme možnosť ich zmeniť. Často sa trápime tým, čo zmeniť nejde a nepracujeme s tým, čo by sme urobiť pre našu vnútornú pohodu mohli. Po uvedomení si toho, ČO NÁM skutočne BRÁNI vrátiť sa do stavu SELF-BALANCE, teda našej vnútornej rovnováhy a udržať si dlhodobo tento stav možno prídeme aj na to, že sme to možno aj my samí, ktorí si určujeme podmienky a vytvárame predsudky, ktorým vzápätí uveríme a nemusia byť nijak opodstatnené. Keď pozrieme na stav, v ktorom sa nachádzame očami akoby neviditeľnej muchy na stene (tento pohľad označujeme odosobnenie, resp. disociácia) – ľahšie nájdeme iné možnosti riešenia našej situácie, alebo stavu, v ktorom sme a nevieme sa z neho sami dostať. Skúsme neriešiť čo by bolo, keby bolo a čo nie je, hoci to tak veľmi chceme – všetko má svoj dôvod, priestor a čas, že sa niečo deje nie práve v súlade s našim súčasným želaním a radšej sa naučme prijať to, čo je, a to pohľadom z rôznych strán a uhlov pohľadu. Možno prídeme na to, že sme to my, ktorí si dokážeme vytvoriť SELF-BALANCE a nemusí to byť až také ťažké, ako sa na prvý pohľad zdá :)