Ukotvite sa v prítomnosti

20150903_132202

prítomnom okamihu a jeho plnohodnotnom prežívaní počujeme a čítame všade navôkol seba a aj napriek tomu veľa z nás má problém ukotviť svoju pozornosť v prítomnosti. Veľa situácií, ktoré máme snahu vyriešiť vo víre každodenného života nás nabáda premýšľať nad našou minulosťou, či sme konali v danú chvíľu tak, ako sme mali a čo bude nasledovať potom, resp. fantazírujeme o ďalšej a lepšej budúcnosti… Stále sa nejak pohybujeme vo svojich myšlienkach medzi tým, čo bolo (príp. mohlo byť lepšie a iné) a tým, čo nás čaká a ako to ešte bude?? Veľakrát nedokážeme ukotviť svoju pozornosť na tú sekundu, ktorú momentálne prežívame, ale pohybujeme sa vo svojej mysli stále dozadu alebo dopredu na časovej osi nášho života.

Skúste sa zhlboka nadýchnuť a vytvoriť si pomyslenú kotvu, ktorou ukotvite svoju pozornosť na každučkú nanosekundu, ktorá prichádza, ale je tu a teraz v nás túto chvíľu a iba my sme tými, ktorí dokážu rozhodnúť o tom, akým spôsobom sa bude odvíjať tá ďalšia – čo chceme, čo nechceme, čo ponecháme tak, čo máme záujem ešte zlepšiť a čo nechávame bezprostredne iba tak plynúť (in flow) … 

Ukotvite sa v tom, čo je teraz – lebo to je pre nás dôležité a skutočné! Sústreďte svoju pozornosť a seba na to, čo prišlo, aj keď náš pôvodný scenár mohol byť ešte včera iný… Prijmime svoju prítomnosť ako výsledok našich bývalých rozhodnutí – nepáčia sa nám? no, zrejme neboli tými správnymi, ale cez to všetko buďme vďační za to, že je to teraz tak, ako je, pretože sa môžeme poučiť a pochopiť, že zajtra už môže dôjsť k zmene a dokážeme sa niečoho vyvarovať, strániť, či vzdať. V živote je samozrejme veľa chvíľ, kedy cítime nespravodlivosť a našu prítomnosť vnímame ako situáciu, ktorú si nezaslúžime. Práve preto je dôležité pochopiť a prijať to, čo je našou prítomnosťou presiaknuté a vedome tvoriť a meniť…

Dovoľme si prežiť prítomnosť ako oslavu nad tým, kým v danú chvíľu sme, aj napriek nedokonalostiam, ktoré vnímame, ale snažme sa robiť veci a najmä seba lepšími.

Často stretám ľudí, ktorí sa neustále trápia nad tým, že dnes už nie je včera a obávajú sa toho, čo bude zajtra. Plánujú si svoje ciele a v momente, keď ich už majú na dosah a majú sa pozastaviť a ukotviť svoju myseľ v prítomnosti, aby si dokázali tieto plody patrične vychutnať, nachádzajú sa niekde úplne mimo na svojej časovej osi života. Výsledok nie je pre nich dostatočne skutočný a hodný, hoci si nedávno ani nevedeli poriadne predstaviť, že ho budú niekedy prežívať. A to najmä preto, lebo ho žiaľ ani nedokážu prežívať, pozastaviť sa a vychutnať si ho a hneď aj v myšlienkach putujú k ďalším a vyšším métam…

Vyberte si akúkoľvek činnosť, aktivitu, či metódu, ktorá Vám bude napomáhať vytvárať si jasnejšie kotvičky v svojej prítomnosti, pretože iba to je ten skutočný okamih, ktorý TERAZ máme a žijeme… :)