Motýľ ako symbol transformácie

motylSkúsme sa zamyslieť na chvíľu nad zrodením motýľa, ktorý je symbolom rastu a transformácie, v kresťanstve dokonca symbolizuje dušu. Prechádza jednotlivými štádiami, mení sa v stále dokonalejšiu a krajšiu formu. Podobne je to aj s človekom, ktorý prechádza jednotlivými štádiami, pričom zotrvanie v nich a prechod do ďalšieho štádia je proces, ktorý prebieha u každého individuálne a svojim tempom a nemá význam tento proces urýchľovať. Všetko má svoj čas a na všetko musíme vnútorne dozrieť.

Rozvoj človeka začína sebapoznávaním, zmenou našich zaužívaných negatívnych vzorcov myslenia a nakoniec i konania  a smeruje k vytváraniu si vedomého tvorivého života, ktorý začína už dnes, už teraz…

Stačí tak málo – chcieť a mať vôľu niečo vedome vytvoriť, či už snívame po krajšej budúcnosti, máme nejakú silnú víziu, alebo sme súčasťou nového pracovného projektu, náš výsledok závisí od našej vôle, vytrvalosti, disciplíny a viery…

Každý človek má v sebe zdroje, ktoré viac, či menej využíva. Objavovaním vnútorných zdrojov – potenciálu, ktorý sa v nás nachádza a ich rozvíjaním sa stávame vedomejšou a silnejšou bytosťou. Nie vždy sa nám darí využiť náš vnútorný potenciál, pretože sa môžeme nachádzať v ťažkých životných situáciách, kedy sme takpovediac „zaseknutý“ a nevidíme našu situáciu a okolnosti z iného pohľadu a komplexne.

Máme svoj pracovný a osobný život, v ktorých plníme rôzne úlohy, role a veľakrát si ani neuvedomujeme, že je tu niečo, čo nás neustále sprevádza, či sa momentálne nachádzame v práci alebo doma. Je to náš vnútorný život, prežívanie toho, ako udalosti, okolnosti a iní ľudia na nás vplývajú, či pochopenie seba samého. Aby bol náš vnútorný život vyrovnaný, je potrebné udržiavať viacero aspektov vo vzájomnej rovnováhe, harmónii. Ide o vedomú prácu na sebe samom, počnúc sebapoznávaním a pochopením toho, ako fungujeme a sebarozvojom prostredníctvom našej sebarealizácie v tomto svete…

A v akom štádiu sa nachádzate práve TERAZ? Je to proces sebapoznávania, či sebarealizácie  - kukla, či motýľ?

Veď stačí aj niečo tak malého, ako je trepot motýlych krídiel a môže to nakoniec vyvolať  niečo ako “tajfún”…

Čo bude predmetom Vašej osobnej transformácie?