Môj koučovací prístup

Okrem dodržiavania princípov a zásad koučovania vychádzam z krátkej terapie zameranej na riešenie. Koučing vychádza zo základov humanistickej psychológie a nachádza zároveň inšpiráciu v ďalších psychoterapeutických smeroch. Svojich klientov vnímam ako jedinečné bytosti, ktoré majú v sebe neobmedzené možnosti, pretože vlastnia to najdôležitejšie, čo človeku nemožno odobrať, avšak je dôležité to nájsť. Je to obrovský osobnostný potenciál, ktorý dokážu v sebe objaviť a rozvinúť ho. Ľudia majú dostatok vnútorných zdrojov k riešeniu!

Nie je potrebné pochopiť korene problémov, aby bolo možné nájsť riešenie. Dôležitý je klientov pohľad na to, čo sa deje… Niekedy je vhodné, aby klient nazrel na svoj problém z iného uhlu pohľadu. Preto sa upriamujem na ponúknutie nových perspektív svojim klientom, nie na analýzu ich problémov.

Pri poskytovaní koučovacích služieb v oblasti osobnostného rozvoja využívam výkonnostné koučovanie podľa Sira Johna Whitmora a metódu Inner Game of Stress (Vnútorná hra stresu) podľa Timothyho Gallweya. Obe osobnosti radíme k významným zakladateľom koučovania. Pri práci ďalej využívam koučovanie s naratívnym prístupom (podľa PhDr. Vratislava Strnada), techniku EFT – Emotional freedom technique a NLP – Neurolingvistické programovanie.

CAM00460