Vízia & misia

Moja VÍZIA

Dodržiavaním koučovacieho prístupu podporovať a sprevádzať svojich klientov na ceste k dosiahnutiu ich cieľov. Nástrojom trvalého zlepšovania činností a služieb je uplatňovanie systému manažérstva kvality. Priebežným monitorovaním, vyhodnocovaním a manažmentom smerujem k maximálnej spokojnosti klientov.

Moja MISIA

Poskytujem profesionálne koučovacie, konzultačné a tréningové služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov jednotlivcom a organizáciám.