KONZULTÁCIE a KURZY

Konzultačné a poradenské služby sú určené pre jednotlivcov a firmy v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov.

Personálne poradenstvo v oblasti manažmentu, analýzy potrieb, vypracovanie rozvojových programov, projektov organizačnej kultúry a identity.
Marketingové a strategické poradenstvo. DIRECT marketing.

Manažérske kurzy.

Tréningy a ostatné zamerania:

 • Externý profesionálny koučing pre organizácie.
 • Tréningy na zvyšovanie kvality sociálnych, komunikačných a koučovacích zručností pre manažérov a na odbúravanie stresu.
 • Rozvoj teambuildingu, selfmanažmentu a manažment konfliktov.
 • Personálny audit, komunikačný audit.
 • Relaxačné a zážitkové pobyty v oblasti osobnostného rozvoja. 
 • Mediácia – mimosúdne riešenie sporov. 
V prípade Vášho záujmu o uvedené služby ma kontaktujte cez kontaktný formulár   

Konzultačné a poradenské služby v oblasti rozvoja HR pre jednotlivcov:

 • pri analýze potrieb jednotlivca a silných stránok osobnosti,
 • identifikácia štúdijných a osobnostných predpokladov pred nástupom na SŠ, VŠ,
 • identifikácia profesijných a osobnostných predpokladov pred zaradením sa na trh práce,
 • analýza možnosti uplatnenia sa v pracovnom procese,
 • v oblasti medziľudských vzťahov a zvládania stresových situácií,
 • v prevencii pred syndrómom vyhorenia a iné,
 • pri stagnácii (motiváciou),
 • pri prezentačných zručnostiach, verejnom vystúpení a iné…

Konzultačné a poradenské služby v oblasti rozvoja HR pre firmy:

 • pri analýze a popise pracovných miest, stanovení kompetencií a požiadaviek,
 • pri výbere a rozvoji pracovníkov,
 • pri vypracovaní plánov osobného rozvoja pracovníkov,
 • pri audite vnútrofiremnej komunikácie,
 • pri riadení zmien,
 • pri strategickom manažmente firmy a iné…

Konzultácie sú taktiež určené všetkým tým, ktorý potrebujú nájsť vo svojom živote akýsi kompas, podľa ktorého dokážu riadiť svoje ďalšie kroky v osobnom aj profesionálnom živote. Osobitnú pozornosť zameriavam pri nastavení „work/life balance“ – rovnováhy a harmónie. Cieľom je dosiahnutie progresívneho výkonu v osobnom aj profesionálnom živote.