CENTRUM rastu a rozvoja

 • združuje priaznivcov osobného a profesného rozvoja,
 • je určené pre napĺňanie potrieb ľudí, ktorí túžia rásť, rozvíjať sa a plniť si svoje sny, ciele a vízie,
 • využíva neinštruktívny prístup učenia, konštruktívny spôsob riešenia problémov a zvládania konfliktov,
 • podporuje rozvoj malého a stredného podnikania,
 • podáva pomocnú ruku tým, ktorí sa rozhodli začať samostatne podnikať, príp. sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR a máju záujem pracovať v oblasti, ktorá ich baví, či je predmetom ich vízií,
 • sprevádza ľudí, ktorí majú pozitívny prístup smerom k svojim vytýčeným cieľom a aktívne chcú participovať na zmene k lepšej budúcnosti,
 • podporuje tých, ktorí túžia tvorivo pristupovať k sebarealizácii,
 • napomáha udržiavať work/life balance k plnohodnotnému prežívaniu našich životov.

Centrum rastu a rozvoja sa zaoberá alternatívami a hľadá efektívne cesty, ktoré vedú k dosiahnutiu našej vnútornej harmónie a otázkami ako proaktívne a plnohodnotne prežiť život človeka. Už dlhšie sa zaoberáme myšlienkou spájania tvorivých nápadov a vízií ľudí, ktorí si chcú splniť nielen svoje túžby a sny, ale byť zároveň súčasťou niečoho väčšieho, čo pomôže a podporí zároveň aj ostatných vo svojich činnostiach…

Centrum rastu a rozvoja hľadá ľudí pre spoluprácu, s tvorivými nápadmi a predstavami ako možno pomôcť a podporiť tých, ktorí sú na ceste sebapoznávania a sebarozvoja.

Шацькі озера 010

 

 

Alternatívy v našich životoch

Tiež ste sa neraz zamysleli nad tým, že je možné robiť mnoho vecí úplne iným spôsobom? Nielen tým jedným zaužívaným, hoci je možno pohodlný, alebo osvedčený? Dobrá správa je, že vždy máme viacej možností, a preto sa môžeme v prípade nefunkčnosti nejakej oblasti rozhodnúť robiť veci inak. Dovoľte nám priblížiť Vám niekoľko alternatív, s ktorými máme skúsenosti:

 

 • KOUČING – iný prístup k učeniu a mysleniu človeka,
 • MEDIÁCIA – alternatívny spôsob riešenia sporov,
 • ETIKOTERAPIA – alternatívny spôsob liečenia,
 • LOGOTERAPIA – zaoberá sa hľadaním zmyslu života.

Aj Einstein sa vyjadril, že “najväčší blázni sú tí, čo znova a znova robia tie isté veci a pritom očakávajú iné výsledky.”  

V prípade Vášho záujmu robiť niečo inak a očakávať tak iné výsledky Vás radi privítame v našom Centre rastu a rozvoja. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami   :-)