Čas na cestu ísť dopredu

change

Je čas predsavzatí, ich plnení/neplnení, očakávaní okolia….a seba samých, čo môžem na svojej ceste vpred ešte zmeniť? Zadefinovať si to niekedy nebýva jednoduché, avšak práve pomenovanie toho, čo chcem dosiahnúť, prípadne zmeniť je nosné.

Častokrát sa ocitáme v akomsi „začarovanom kruhu“. Ako však z neho von? Mám snahu niečo so životom alebo problémom, ktorý riešim robiť? Chcem niečo zmeniť?

Odpoveď ÁNO je veľmi pozitívna na ceste nášho osobného rozvoja. Zameriavajme svoju pozornosť nie na TO, čo nechceme, ale čo chceme! a môže to byť čokoľvek, my máme neobmedzené možnosti, hoci to ani netušíme, iba sami si vytvárame rôzne prekážky a bloky, ako si veci skomplikovať.

Mali by sme mať stále na zreteli predmet našich túžob a želaní, vedieť si vizualizovať to, čo chceme v svojom živote dosiahnúť. A tak je to aj s novoročnými predsavzatiami, veľakrát sú opakujúce a končiaca ich realizácia v rovnakom duchu… smutné!

Čo myslíte, čo spôsobuje TO, že je tomu tak? Je to slabá sila vôle? Alebo nesprávne pomenovanie TOHO, čo chcem? Slabá motivácia?

Možno slabá motivácia, možno málo podporujúcich osôb naokolo, možno nie presne vyšpecifikované ciele… alebo nám chýba ODVAHA, resp. rozhodnutie spraviť ten prvý krok vpred za svojim cieľom. A to najmä z toho dôvodu, že sa jedná o presun mimo našu komfortnú zónu, na ktorú sme zvyknutí a máme v nej istotu, je to pre nás nepohodlné a riskantné – ale práve preto motivujúce a záhadné, čo nám môže konečne ovocie prinášať…

Vyzývam preto všetkých tých, ktorí sa za týchto 10 dní v novom roku zatiaľ iba pohrávali s myšlienkou zmeny akéhokoľvek kroku zmeniť niečo vo svojom živote smerom k lepšiemu, aby konečne spravili ten rozhodný krok zo svojej komfortnej zóny a mohli tak pocítiť, ako chutí zmena v ich životoch na všetkých úrovniach ich bytia, lebo iba oni sú ich TVORCAMI.

Veľa šťastia a úspechov na ceste dopredu k lepšiemu zajtrajšku priatelia! :-)