Všetky príspevky Viera Králiková

Pozitivita vs. negativita

pozitive vs. negative

TO, ako zmýšľame, TO aj žijeme. Prejavuje sa to v čomkoľvek, na čo siahneme, čo vypovieme alebo ako vnímame okolnosti a situácie, ktoré nás životom sprevádzajú.

V poslednej dobe zaznamenávame okolo seba „boom“ šíriacich sa pozitívnych kníh, či filmových diel, ktoré nás inšpirujú a navádzajú ako myslieť pozitívne, ľudí, ktorí sa snažia pozitívne zmýšľať a novodobých mysliteľov, ktorí preferujú pozitívny pohľad na to, čo sa deje okolo nás…

Ale všimli ste si, že menej než o pozitívnom, je hovorené a popísané o negatívnom, či už zmýšľaní, alebo konaní?? V konečnom dôsledku TO, na čo myslíme a čo žijeme, o TO sa opierame svojimi slovami, skutkami a TO nás aj formuje, teda TO v našej realite zažívame a deje sa nám… Skrátka vytvára náš ďalší život a udalosti, ktoré si priťahujeme na frekvencii pozitívnej alebo negatívnej. Čítať viac

Zastav sa na moment a získaj TO, čo si stratil

 

images (1)SELF-BALANCE

Stojíte pevne na zemi na oboch nohách? Ak nie, čo vám spôsobilo narušenie vlastnej rovnováhy? Mám pre vás jednu VÝZVU

ZASTAV SA NA MOMENT a ZÍSKAJ TO, čo si stratil/-la!

Nebude to také ľahké drahá…“ – znie aj známa slovenská pesnička, ALE stojí to za to :)

Takže skúsme to postupne STEP by STEP:

Zodpovedz si na nasledovné otázky a odpovede si prosím zapíš (kvôli tomu, že sa k nim určite ešte vrátiš a zachytiť myšlienkový tok sa niekedy vyplatí).

1. Kedy si sa cítil/-a naposledy stáť pevne na zemi na oboch nohách (mal si pocit istoty, bezpečia, vnútornej pohody…)?

2. Ako to vtedy vyzeralo? (popíš detailnejšie, tvoj opis ti pomôže vrátiť sa myšlienkou, spomienkou do stavu, kedy ti bolo pravdepodobne fajn a cítil si sa isto).

3. Teraz popíš svoju súčasnú situáciu (si v pohode a cítiš sa isto a v rovnováhe? Ak nie, popíš to, ako to teraz máš).

4. Stav, kedy ti bolo naposledy dobre a bol si v rovnováhe označme spoločne stavom OK a stav, ktorý prežívaš v súčasnosti označme NOW (teraz) – bez ohľadu na to, či je tento stav dobrý alebo zlý podľa teba.

5. Čo sa podľa teba zmenilo od stavu OK do NOW? Čo bolo hlavným spúšťačom?

6. Čo je to hlavné, čo si stratil/-a? POMENUJ TO!

7. Skús si predstaviť svoj ideálny deň – popracuj teraz s fantáziou a zastav sa pritom na chvíľu pri tejto predstave. Máš skrátka ten svoj HAPPY DAY a si v maximálnej pohode. Bez ohľadu na čokoľvek, čo je okolo (kto je pri tebe, čo hovorí, čo sa deje na vôkol a hoci sa ti to, čo sa deje kdekoľvek na svete možno nepáči, nevenuj tomu žiadnu pozornosť). Predstav si teda, že si svoju rovnováhu opäť nadobudol/-a, je ti fajn, máš svoju pohodu.

8. Myslíš, že by si si dokázal/-a stav, ktorý si si priblížil/-a vybaviť častejšie a udržať dlhodobo? Ak nie, čo ti v tom bráni?

Sú rôzne okolnosti, ktoré neovplyvníme a ani nemáme možnosť ich zmeniť. Často sa trápime tým, čo zmeniť nejde a nepracujeme s tým, čo by sme urobiť pre našu vnútornú pohodu mohli. Po uvedomení si toho, ČO NÁM skutočne BRÁNI vrátiť sa do stavu SELF-BALANCE, teda našej vnútornej rovnováhy a udržať si dlhodobo tento stav možno prídeme aj na to, že sme to možno aj my samí, ktorí si určujeme podmienky a vytvárame predsudky, ktorým vzápätí uveríme a nemusia byť nijak opodstatnené. Keď pozrieme na stav, v ktorom sa nachádzame očami akoby neviditeľnej muchy na stene (tento pohľad označujeme odosobnenie, resp. disociácia) – ľahšie nájdeme iné možnosti riešenia našej situácie, alebo stavu, v ktorom sme a nevieme sa z neho sami dostať. Skúsme neriešiť čo by bolo, keby bolo a čo nie je, hoci to tak veľmi chceme – všetko má svoj dôvod, priestor a čas, že sa niečo deje nie práve v súlade s našim súčasným želaním a radšej sa naučme prijať to, čo je, a to pohľadom z rôznych strán a uhlov pohľadu. Možno prídeme na to, že sme to my, ktorí si dokážeme vytvoriť SELF-BALANCE a nemusí to byť až také ťažké, ako sa na prvý pohľad zdá :)

 

Nečakajte na zázrak – objavte ho vo všednosti dňa!

zazrak4

Možno si poviete: „No takto to nejde, už ho čakám (zázrak) roky a stále sa nič nedeje“.  A pritom môže byť tak neuveriteľne blízko nás v akejkoľvek skrytej forme. Záleží na tom, čo v našej mysli predstavuje zázrak, teda niečo čarovné, čo sa nestane len tak náhodou a čo dokáže veci meniť…

Skúsme si spraviť teraz spoločne jedno cvičenie:

Popustite medze svojej fantázie a ŽELAJTE SI – niečo reálne, čo dokážeme v tomto MATRIXE mať, alebo sa len tak tešiť z existencie TOHO, nech je to čokoľvek (nejaká VÍZIA, cieľ, zážitok,  blízka osoba, čokoľvek…) a buďte štedrý vo svojich predstavách, veď ide predsa o vás samotných.

Takže, ak si už niečo želáte, pomenujte to svoje ŽELANIE – predstavu toho, čo vlastne CHCETE práve teraz. Chvíľu zotrvajte v svojej predstave a predstavte si, že už TO máte! Precíťte to všetkými zmyslami a ak vám pomôže, zavrite si pri svojej predstave oči, dýchajte… Pri každom ďalšom nádychu si stále vykresľujte svoju predstavu VÍZIE, po ktorej túžite a ničím ju v túto chvíľu nelimitujte. Doprajte si dostatočný časový priestor a stále ukotvujte svoju myseľ v predstave dosiahnutého cieľa. Čítať viac

Vnútorné nastavenie v znamení LÁSKA

 

love

Riešite súčasne naraz viac oblastí života a nedokážete si určiť svoje priority?

Pamätáte si, ako to s Vami bolo v čase zaľúbenosti a v čase lásky? Možno to prežívate práve teraz, možno tomu bolo kedysi dávno, ale schválne, skúste sa ponoriť na chvíľu do týchto spomienok alebo si priblížte najkrajšie chvíle v čase, keď ste nevedeli takpovediac, kde máte hlavu… Existovali ste iba VY a ON/ONA. Vedeli ste akosi sami od seba, čo je pre Vás v danú chvíľu najlepšie, ako sa máte rozhodnúť, čo spraviť. Nekládli ste si zbytočne tie bariéry, ktoré si často krát nezmyselne okolo seba sami vytvárame…

Svoje vnútorné nastavenie tepalo v znamení LÁSKY a Vy ste verili sebe, verili ste láske, verili životu a všetkému navôkol. Darilo sa Vám v mnohých oblastiach, pretože ste sa ocitli v stave svojej vnútornej rovnováhy a odpovede na rôzne otázky Vám boli viac než jasné. Prepojenie osobného a pracovného života bolo v súlade s Vašim vnútorným nastavením. A to bolo v jedinom znamení, zvanom a označovanom veky vekov jednoducho – LÁSKA. Čo dokáže láska zmeniť a čo dokáže spôsobiť by sme mohli pozorovať od našich dávnych prapočiatkov, alebo si prečítať v románoch písaných autorkami zlomených sŕdc, či pozrieť si na filmových plátnach diel rôznych producentov a režisérov, ktorí vedia o čom „točia“.

Nech je problém v našom živote akýkoľvek, alebo situácia, v ktorej sa nachádzame akákoľvek a MY ju chceme zmeniť, nie vždy nám bude pomáhať len ten náš racionálny úsudok a pohľad. Avšak láska cez našu intuíciu nás dostáva do stavu, kedy ľahšie pochopíme, ako ZAČAŤ, čo máme robiť, vnímame veci cez svoje pocity a kvitneme my aj naše okolie. Darí sa nám zrazu aj v iných oblastiach…

Želám Vám priatelia, aby ste lásku v svojom živote nielen našli, ale aby ste ju najmä radili k najvyšším miestam v rebríčku hodnôt… no a pokiaľ ju máte, aby ste si ju s vďačnosťou vážili a živili ju svojimi každodennými činmi.

Prečo?

No uvidíte sami – práve pre TO…

 

Znamenia, že ste na stope svojej duše alebo 9 faktorov, ktoré podporujú FLOW

Snowboarding_in_Powder_22

Ocitli ste sa už niekedy v stave FLOW – plynutia v akomsi prúde života, že ste nevnímali čas, ba dokonca, čo sa deje pomimo Vás? Bolo Vám pritom úžasne dobre a vedeli ste, že to tak má byť…

Zažívate, či nezažívate synchróniu, čiže súlad so stopou Vášho života? Odzrkadľuje to Vaše osobné premeny naraz na dvoch úrovniach: Na jednej k Vám zvonka prichádzajú radostné udalosti, na druhej si uvedomujete súvislosti medzi týmito udalosťami a cítite každou bunkou svojho tela, že Vaše premeny súvisia so zmenami vo Vašom vonkajšom svete. Je to pocit, kedy zažívate akoby jeden zázrak za druhým – chcete napríklad niekomu zavolať a on sa Vám práve ozve. Hľadáte niečo a zrazu stojíte rovno pred tým. Hľadáte vysvetlenie nejakej dôležitej životnej udalosti a zrazu držíte v rukách knihu s odpoveďami. Dáte výpoveď na nevyhovujúcom pracovisku a zrazu dostanete odinakiaľ výbornú ponuku…

Synchrónie sú častejšie, čím viac si ich všímate a veríte im.

Ide o 9 faktorov, ktoré podporujú stav flow:

  1. PRIZNANIE

Priznanie k sebe samému – prichádzajúce z hĺbky duše, že chceme naozaj rásť tak navonok, ako aj vnútorne, aj keď to môže so sebou prinášať náhle životné zmeny, je podstatným predpokladom, aby nové udalosti na nás mohli skutočne pôsobiť.

Priznanie k iným – láskyplný a chápavý postoj k iným ľuďom a celému životu podporuje vlastný rozvoj. Keď prestanete od iných niečo očakávať, mať voči nim predsudky alebo ich odsudzovať, získate vnútornú slobodu a otvoríte kanály pre silu FLOW. Každý človek, ktorého stretnete, je Vám učiteľom, bez ohľadu na to, v akom vzťahu ste k nemu.

Priznanie k väčšiemu celku – presvedčenie, že všetko v živote má zmysel – tak na osobnej, ako aj celkovej úrovni, a to aj vtedy, keď to momentálne nedokážeme pochopiť.

  1. ÚPRIMNOSŤ

Naše okolie reaguje na to, čo vyžarujeme. Jasné vyžarovanie si vyžaduje úprimnosť voči sebe, ako aj voči iným, a to v každej situácii. Ten, kto je čestný, dôveryhodný a autentický, priťahuje udalosti, ktoré sa k nemu hodia a podporujú plnenie jeho vyššieho plánu života. Prekážkou tu môže byť potreba každému sa zavďačiť. Keď sa zbavíme závislosti od názorov iných, prestaneme popierať sami seba. Byť autentickým neznamená byť neslušným alebo egoistickým.

  1. ODVAHA

Ide o odvahu opustiť známy, komfortný a zdanlivo bezpečný terén, nasledovať svoju intuíciu a podriadiť sa vyššiemu plánu. Napr. pri splnení si nejakého želania, túžby…, čo ste chceli už dávno uskutočniť, ale vždy sa našiel dôvod, aby ste to odložili: čas, peniaze, záväzky, názory iných…Práve vtedy, keď sa rozum opätovne pokúša potlačiť Vaše túžby, otvára sa priestor na pokrok v stave poznania. Musíte sa však postaviť proti všetkým argumentom a nasledovať túžby.

  1. VÁŠEŇ (zanietenie)

Schopnosť niečo robiť zanietene, niečím sa intenzívne zaoberať, a to aj vtedy, keď to neprináša nejaký materiálny prospech, vyvoláva ohromné sily FLOW. Čo je pre Vás v živote najdôležitejšie? To je aj Vašou vášňou!

  1. ŽIŤ SÚČASNOSŤOU

Všetko, čo sa odohráva, odohráva sa len v tomto okamihu, môžeme sa na tom zúčastniť len tak, že budeme prítomní tu a teraz.

Plánovať? Áno.

Učiť sa zo skúseností? Áno.

Byť v zajatí minulosti? Nie.

Byť v spojení s tým, čo nazývame teraz, znamená byť v spojení s vlastným životom.

Otázka: Dovolím svojim myšlienkam unášať sa minulosťou a snívať o budúcnosti alebo sa radšej zas a znova tvrdohlavo upriamim na bohatstvo každého okamihu?

  1. OTVORENOSŤ

Život ponúka množstvo príležitostí, ako dosiahnuť úspech, šťastie a rast. Aby ste sa mohli otvoriť týmto možnostiam, musíte zbúrať okolo seba múry negatívnych skúseností, predsudkov a obáv zo života a seba samého.

  1. PRIPRAVENOSŤ

Vesmír, božské sily, naša duša – alebo ako to nazývate – sa nám neprestajne prihovárajú na rozličných kanáloch. Kto počúva svoj vnútorný hlas a pozorne si všíma vonkajší svet – najmä synchrónie – môže tieto cenné znamenia využiť a dostať sa do prúdu života.

Otázka: Dokážem zachytiť v hluku svojho okolia aj tiché znamenia alebo som zväčša myšlienkami inde?

  1. HODNOTENIE

Vedieť vo všetkom rozoznať pravú hodnotu, vážiť si ju, vedieť vziať na vedomie aj niečo negatívne, ale nestratiť sa v tom; nájsť riešenia a nie prevalcovať problémy; neposudzovať ľudí podľa chýb, ale podľa toho, čo sa od nich môžeme naučiť…

Existujú možnosti, ako svojmu životu opätovne dodávať pozitívne, posilňujúce aspekty.

Každý okamih, každá udalosť sa môže stať cvičením, lebo ide o to, ako svoj základný postoj ku všetkému, čo sa robí, naplniť vďačnosťou a radosťou zo života.

  1. DȎVERA

Dôvera je faktor, ktorý môže silu FLOW zapnúť alebo vypnúť takmer ako vypínač. Bez dôvery k životu, sebe samému alebo čomukoľvek by sa prerušil tok ľahkosti, úspechu a naplnenia. Nemať dôveru znamená pochybovať o vlastnom živote a jeho zmysle. Keď musíte prijať rozhodnutie, ktoré si vyžaduje odvahu alebo môže veľa zmeniť, položte si túto otázku: Dôverujem, alebo nedôverujem svojmu vlastnému životu?

Tento druh vedomia odhalí nedôveru vybudovanú rozumom a jeho obavami. Uvedomíte si lepšie svoje pravé pocity a časom získate viac dôvery vo svoje vnútorné vedenie.

Dať sa unášať tokom života je radosť. Ľudia, ktorí chcú posilniť FLOW, zariaďujú si podľa toho svoj život. Vytvárajú priestor na spontánnosť, vyhľadávajú nové zážitky a kontakty s inými ľuďmi, strhávajú staré múry a stavajú nové mosty – slovom, vytvárajú pre svoj život čo najviac šancí, aby ich prekvapil niečím novým.

Možno sa raz v budúcnosti pri rozhodovaní opýtate – okrem všetkých tých aspektov, ktoré ste už predtým zobrali do úvahy: Je moje rozhodnutie dobré pre FLOW?

Z úžasnej knihy „Tajomstvo plánu vášho života. Odkiaľ, kam a prečo?“ Ruediger Schache

 

Zakopol som o skalu

skala

Určite sa Vám už stalo, že ste nič netušiac narazili na nečakanú prekážku, nazvime ju skalou alebo sa Vám odohrala taká nečakaná situácia, s ktorou ste absolútne nepočítali, že môže nastať. Hotová katastrofa vo forme napr. zdemolovaného auta, nevydareného obchodu, alebo zničenia niečoho, na čom ste takpovediac lipli, dlho pracovali atď., vzťahu, na ktorom ste si zakladali… Keď takáto situácia nastala, kládli ste si otázku typu:

„No prečo práve teraz? a mne? čo som urobil/-a, že sa mi tieto veci dejú? žijem v nesúlade s nejakými hodnotami, či duchovnými alebo inými zákonmi?“

Čítať viac

Motýľ ako symbol transformácie

motylSkúsme sa zamyslieť na chvíľu nad zrodením motýľa, ktorý je symbolom rastu a transformácie, v kresťanstve dokonca symbolizuje dušu. Prechádza jednotlivými štádiami, mení sa v stále dokonalejšiu a krajšiu formu. Podobne je to aj s človekom, ktorý prechádza jednotlivými štádiami, pričom zotrvanie v nich a prechod do ďalšieho štádia je proces, ktorý prebieha u každého individuálne a svojim tempom a nemá význam tento proces urýchľovať. Všetko má svoj čas a na všetko musíme vnútorne dozrieť.

Rozvoj človeka začína sebapoznávaním, zmenou našich zaužívaných negatívnych vzorcov myslenia a nakoniec i konania  a smeruje k vytváraniu si vedomého tvorivého života, ktorý začína už dnes, už teraz… Čítať viac

Zmeny v našom živote

ziv.zmena7

Keď už dosiahneme niečo, po čom sme túžili a bolo to predmetom našich snov alebo vízií, nestihneme si veľakrát ani uvedomiť, že TO bolo tým, čo nás ešte donedávna poháňalo dopredu a tento okamih dosiahnutia cieľa si vychutnať. Schválne, kedy ste sa naposledy pristavili pri tom, ako ste si uvedomili „že ste uspeli a dokázali TO“? Nech TO bolo čokoľvek, na čo ste zameriavali svoju pozornosť? Dokázali ste precítiť tento stav, prípadne poďakovať za výsledok? Čo sa dialo na ceste k vysnívanému cieľu? V prvom rade sa zaktivoval náš vnútorný potenciál a robili sme kroky, ktoré smerovali k jeho naplneniu.

A nakoľko nám život prináša každodenne nové situácie, sme neustále v procese prispôsobovania sa zmenám, ktoré prináša. Nech je zmena akákoľvek, mali by sme byť vždy pripravení flexibilne na ňu reagovať. Čítať viac

Čas na cestu ísť dopredu

change

Je čas predsavzatí, ich plnení/neplnení, očakávaní okolia….a seba samých, čo môžem na svojej ceste vpred ešte zmeniť? Zadefinovať si to niekedy nebýva jednoduché, avšak práve pomenovanie toho, čo chcem dosiahnúť, prípadne zmeniť je nosné.

Častokrát sa ocitáme v akomsi „začarovanom kruhu“. Ako však z neho von? Mám snahu niečo so životom alebo problémom, ktorý riešim robiť? Chcem niečo zmeniť?

Odpoveď ÁNO je veľmi pozitívna na ceste nášho osobného rozvoja. Zameriavajme svoju pozornosť nie na TO, čo nechceme, ale čo chceme! a môže to byť čokoľvek, my máme neobmedzené možnosti, hoci to ani netušíme, iba sami si vytvárame rôzne prekážky a bloky, ako si veci skomplikovať. Čítať viac

Ukotvite sa v prítomnosti

20150903_132202

prítomnom okamihu a jeho plnohodnotnom prežívaní počujeme a čítame všade navôkol seba a aj napriek tomu veľa z nás má problém ukotviť svoju pozornosť v prítomnosti. Veľa situácií, ktoré máme snahu vyriešiť vo víre každodenného života nás nabáda premýšľať nad našou minulosťou, či sme konali v danú chvíľu tak, ako sme mali a čo bude nasledovať potom, resp. fantazírujeme o ďalšej a lepšej budúcnosti… Stále sa nejak pohybujeme vo svojich myšlienkach medzi tým, čo bolo (príp. mohlo byť lepšie a iné) a tým, čo nás čaká a ako to ešte bude?? Veľakrát nedokážeme ukotviť svoju pozornosť na tú sekundu, ktorú momentálne prežívame, ale pohybujeme sa vo svojej mysli stále dozadu alebo dopredu na časovej osi nášho života.

Skúste sa zhlboka nadýchnuť a vytvoriť si pomyslenú kotvu, ktorou ukotvite svoju pozornosť na každučkú nanosekundu, ktorá prichádza, ale je tu a teraz v nás túto chvíľu a iba my sme tými, ktorí dokážu rozhodnúť o tom, akým spôsobom sa bude odvíjať tá ďalšia – čo chceme, čo nechceme, čo ponecháme tak, čo máme záujem ešte zlepšiť a čo nechávame bezprostredne iba tak plynúť (in flow) …  Čítať viac