Ako prebieha koučovacie stretnutie

Na prvé stretnutie je vhodné dohodnúť sa vopred. Toto stretnutie prebieha osobne, v trvaní cca 60 min. 

Počas tejto hodiny máme možnosť vzájomne sa zoznámiť osobne, oboznámite sa s koučingom a s tým, ako ďalšie stretnutia prebiehajú. Budem mať možnosť zistiť, čo Vás privádza, čo by ste chceli riešiť, zmeniť, alebo dosiahnuť. Oboznámim sa tak s Vašim problémom alebo cieľom, po ktorom túžite.

Nakoľko pri koučingu ide o dlhodobejší proces, odporúča sa absolvovať minimálne 6 – 8 stretnutí vo vymedzenom časovom horizonte. Aby bol koučing pre klienta prínosom, je vhodné sa stretávať cca raz za 2 – 3 týždne. Keďže ide o individuálny prístup šitý na mieru klienta, u každého klienta sa frekvencia stretnutí a ich dĺžka a forma dohodne osobitne. V prípade Vášho záujmu sa dohodneme na podmienkach vzájomnej spolupráce.

Dĺžka ďalších stretnutí môže byť v trvaní: 30 min, 60 min alebo 90 min.

Forma stretnutí: osobne, telefonicky, elektronicky (skype-koučing)