6 OBLASTÍ KOUČINGU

Ktoré oblasti koučingu ponúkam?

Chcete mať lepší a kvalitnejší vzťah v partnerskom živote?

Riešite dilemu, či žiť ďalej s partnerom alebo bez neho?

Ako byť v partnerskom živote dlhodobo šťastný?

Nie ste spokojný s rodinnými vzťahmi a neviete čo s tým?

Alebo si chcete vytvoriť lepší vzťah s ľuďmi v pracovnom prostredí?

Riešite problém v pracovnom kolektíve? Nie ste spokojný so vzťahmi na pracovisku?

Ak ste čo i len na jednu otázku odpovedali kladne, môže práve Vám napomôcť vzťahový koučing. Ide o aktívnu prácu v oblasti sebarozvoja a zvládania vzťahov na rôznych interpersonálnych úrovniach. Na odpovede a riešenia si prostredníctvom kouča prídete sami a stanete sa tvorcami Vášho života. Klient sa tak aktívne podieľa na zlepšovaní vo vzťahoch a zmene s pozitívnym výsledkom.

Čo Vám prinesie vzťahový koučing?

 • dokážete si krok za krokom upevniť vzťahy na rôznych úrovniach,
 • ľahšie si zvládnete vyriešiť problematické vzťahy v osobnom alebo pracovnom živote,
 • ujasnite si ciele, čo od vzťahu očakávate a aký vzťah chcete mať,
 • pochopíte to, čo sa od vás vo vzťahu očakáva a hranicu možností, čo môžete pre skvalitnenie akéhokoľvek vzťahu spraviť,
 • a nadobudnete veľa nových uvedomení si…


Zaoberáte sa predstavami o svojej budúcej kariére, no neviete ako sa posunúť ďalej?

Ste ambiciózny/-a, chcete dosiahnuť väčší pracovný post, no zostávate zatiaľ stále na rovnakom mieste?

Chcete byť úspešný/-á v oblasti, v ktorej pracujete?

Ako dosiahnuť väčší pracovný výkon?

Ako byť flexibilný/-á  pri neustálych zmenách v organizáciách?

Ukončili ste štúdium na strednej, alebo vysokej škole a chcete najbližšie roky svojho života venovať budovaniu svojej kariéry? Chcete sa zamestnať a robiť to, čo Vás skutočne baví a dokáže napĺňať, no neviete ako začať a čo ďalej?

Máte doma deviataka a hľadá štúdium, či vhodnú profesiu, kde by mohol svoj potenciál najlepšie uplatniť?

Zrejme si i Vy často pokladáte niektorú z týchto otázok a zaujíma Vás čo robiť ďalej, keďže ste sa dostali k týmto riadkom…. budem Vás rada sprevádzať na ceste k dosiahnutiu vysnívanej práce, či profesijnej oblasti, po ktorej túžite! Kariérový koučing pomáha priblížiť Vaše ciele týkajúce sa úspechu, prosperity a kariéry jeho reálnemu uskutočneniu.

Čo Vám prinesie kariérový koučing?

 • dokážete krok za krokom získať v kariére to, čo bolo predmetom Vašich snov,
 • nájdete v sebe motiváciu vybrať si novú profesiu,
 • uvedomíte si pri hľadaní profesie, kde by ste Váš potenciál mohli najlepšie uplatniť,
 • stanete sa v práci úspešnejším a výkonnejším, ak máte pozitívny prístup k práci na sebarozvoji a ste odhodlaný ísť si za týmto cieľom,
 • pomôže Vám vytvoriť si pracovné návyky súvisiace so zmenou organizačnej štruktúry, alebo inými zmenami v organizácií,
 • pomôže Vám pripraviť sa na nové pracovné úlohy a role,
 • podporí Vás pri zmene štýlu vedenia a zavádzaní nových systémov a procesov,
 • získate veľa ďalších orientácií a „AHA-momentov“ na ceste sebapoznania a pochopenia toho, čo môžete ešte v kariére dosiahnuť.

Spôsob života, ktorý vediete Vás nenapĺňa a chcete urobiť radikálnu zmenu?

Chcete zmeniť svoj životný štýl?

Cítite, že práve zmena životného štýlu Vám pomôže k Vašej lepšej budúcnosti?

Uvedomujete si, že spôsob, akým vediete svoje každodenné činnosti sú čoraz viac dôsledkom Vášho životného štýlu?

Nie ste s tým spokojný/-á a chcete to zmeniť?

Prostredníctvom koučingu životného štýlu dokážete preskúmať svoj aktuálny životný štýl a ujasniť si, čo chcete zmeniť alebo získať v tejto oblasti. Posilníte si sebadôveru a uvedomíte si svoje slabé aj silné stránky. Silné stránky sa naučíte lepšie využívať a rozvíjať. Môžete si vytvoriť život podľa vlastných predstáv a viesť taký životný štýl, ktorý Vám bude prínosom.

 

Čo Vám prinesie koučing životného štýlu?

 • môžete zmeniť svoj zaužívaný životný štýl aktívnym prístupom práce na sebe samom,
 • dokážete si viac zharmonizovať a usporiadať život podľa vlastných predstáv,
 • uvedomíte si dôležité podmienky pre vytvorenie takého štýlu života, ktorý Vám napomôže vytvoriť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom,
 • sami zistíte, čo je potrebné zmeniť vo Vašich životoch, aby životný štýl, ktorý vediete napĺňal Vaše predstavy a túžby… budem Vás v tomto procese s radosťou sprevádzať!

Chceli by ste v oblasti zdravia spraviť niečo viac pre seba?

Máte zdravotné problémy a chcete ich riešiť aj iným spôsobom, než len cestou lekára?

Chcete mať viac energie a udržať si svoje zdravie do vysokého veku?

Chceli by ste odbúrať svoj stres?

Túžite mať viac optimizmu, elánu, zdravia a radosti vo Vašom živote?

Zaujímate sa o tému zdravie a oslovila Vás táto forma koučingu?

Predovšetkým by som Vás chcela upozorniť na to, že nechcem prezentovať nejakú formu alternatívnej medicíny, ani zasahovať lekárom do ich profesie.
Zdravotný koučing sa zaoberá otázkami zdravia, v tom zmysle, že kouč sprevádza svojho klienta od stanovení si svojho cieľa, cez plnohodnotné prežívanie každého dňa uvedomením si svojho potenciálu a silných stránok. Prostredníctvom špeciálnych nástrojov a metód ho posúva ho smerom k jeho cieľu a dopomáha mu k uvedomeniu si, že za svoj život preberá zodpovednosť klient sám.
Ako na tom v súčasnosti som so svojím zdravím?
Čo by som chcel/-a pre upevnenie alebo zlepšenie zdravia ešte dosiahnuť?
Čo som ochotný/-á pre svoje zdravie vo svojom živote zmeniť, zlepšiť, spraviť….?

Dodržiavaním koučovacieho prístupu Vás budem sprevádzať pri dosahovaní akéhokoľvek cieľa v oblasti zdravia!

harmonia6

Čo Vám prinesie zdravotný koučing?

- môžete zmeniť Váš prístup k tomu najcennejšiemu, čo máme – k Vášmu zdraviu,
- uvedomíte si, čo všetko môže prispieť k zmierneniu zdravotných problémov, prípadne zlepšeniu a udržaniu Vášho zdravia a veľa vecí máte sami v rukách,
- pomôže Vám nájsť vnútornú harmóniu, ktorá je pre zdravie človeka tak dôležitá, dodá Vám viac životnej energie,

- pomôže Vám eliminovať stres, či rozbehnúť prirodzené procesy liečenia,
vymedzíte si priority vo Vašich životoch a priority pri zachovávaní osobného zdravia…


Zamýšľali ste sa v poslednej dobe nad zmyslom Vášho života?

Dostali ste sa do takej životnej situácie, kedy podľa Vás život nie je fér a nedáva Vám žiaden zmysel?

Stále hľadáte a nenachádzate zmysel svojho života, neviete si s mnohými záležitosťami  rady a pomýšľali ste nebodaj nad tým „najhorším“?

Zažívate existencionálnu frustráciu?  (= pochybujete o zmysle svojho života alebo ste ho stratili, neviete ako ďalej žiť, život Vás neteší)? – tento stav môže prerásť až do neurózy

Chcete dať konečne svojmu životu zmysel a smer?

V živote človeka sa vyskytnú situácie a udalosti, ktoré nás zaskočia nepripravených. Môže ísť o stratu blízkej osoby (odchod, rozvod, alebo smrť človeka…), alebo sa dostaneme nejakým spôsobom do situácie, ktorú nedokážeme zvládať a riešiť sami bez pomoci druhých.  Koučing zmyslu života môže byť prospešný práve Vám, ak sa v podobnej situácii nachádzate, alebo s podobnými situáciami zápasíte a neviete, čo ďalej… Pomôžem Vám na ceste pri nachádzaní a uvedomení si zmyslu Vášho života, dôležitých osobných hodnôt a budem Vás podporovať v čase, keď budete kráčať za zmysluplnejším životom!

zmysel-zivota5

Čo Vám prinesie koučing zmyslu života?

- vytvoriť si Vašu vlastnú víziu, cieľ, alebo projekt, ku ktorému budete smerovať,
- nájsť vlastnú motiváciu a zdroje, ktoré v živote potrebujete, aby Vám dopomohli rozšíriť hranice Vašich možností,
- spoznať dôležité osobné hodnoty vo Vašom živote, uvedomiť si zmysel a význam Vášho života…

 

 


Prechádzate dôležitými životnými zmenami?

Stali ste sa poberateľom invalidného alebo starobného dôchodku a Váš život sa v poslednom období  diametrálne zmenil?

Chceli by ste sa prispôsobiť životnej situácii, v ktorej sa v dôsledku nejakej závažnej zmeny nachádzate?

Prišli ste o prácu a nedokážete sa zmieriť so súčasnou situáciou, v ktorej ste sa ocitli?

Chystáte sa na návrat do zamestnania po rodičovskej dovolenke?

Naštartovali ste „Nový život“ v dôsledku rozchodu, rozvodu alebo zmeny životného partnera? 

Akúkoľvek zmenu v živote môže človek vyhodnotiť ako negatívnu, pokiaľ nebol a nie je na ňu pripravený a nedokáže sa danej situácii prispôsobiť a žiť svoj život bezprostredne ďalej. Koučing pri dôležitých životných zmenách napomáha klientovi nahliadať na novú životnú situáciu z iného uhlu pohľadu. Pomáha mu uvedomiť si, čo všetko môže v danom momente spraviť pre to, aby sa prispôsobil niečomu novému v jeho živote. Taktiež mu umožňuje zamyslieť sa nad tým, čo chce v rámci tejto životnej zmeny zažiť alebo dosiahnuť. Na zmenu v jeho živote sa dokáže prostredníctvom koučingu pozerať ako na niečo prospešné a meniace sa s ponukou priestoru a nových možností, ktoré daná zmena ponúka. ziv.zmena2

Čo Vám prinesie koučing pri dôležitých životných zmenách?

 • posúvať sa a rozvíjať napriek životným zmenám, ktoré život prináša…
 • prispôsobiť sa novej životnej situácii a uvedomiť si svoje nové výzvy a ciele,
 • zistiť, ako sa dajú využiť z novej životnej situácie nové príležitosti,
 • spoznať vlastné hodnoty v zmenených životných podmienkach,
 • prežívať akúkoľvek zmenu v svojom živote konštruktívne a produktívne.