Vitajte

V živote som sa naučila neveriť na náhody. Nie náhodou ste k tejto stránke zavítali i Vy. Pravdepodobne sa zaoberáte osobnostným rozvojom, alebo riešite dôležité životné situácie. Možno ste na ceste hľadania a v poslednom čase sa intenzívnejšie zaujímate otázkami sebapoznávaniasebarozvíjania. Ak ste sem prišli z iného dôvodu, zrejme to má iný zmysel. Pretože všetko, čo nám do života prichádza, nejaký zmysel má…

Cesta, po ktorej som doteraz kráčala bola poprepletaná rôznymi okolnosťami a narážala som pri nej na rôzne prekážky. Akonáhle začneme vnímať tieto prekážky ako výzvy, začnú sa diať neuveriteľné veci. Človek dokáže pozbierať všetky svoje sily a rozvinúť svoj potenciál, pokiaľ má jasne stanovený cieľ. Keď začne pozerať na prekážky, na ktoré narazil z iného uhlu pohľadu, berie ich ako dôležitý aspekt pre svoj posun a rozvoj. A to je dôležitá cesta k osobnostnému rastu človeka!

Na ceste k dosiahnutiu Vašich cieľov Vám pomôžem:

  • pri hľadaní seba samého (sebapoznanie),
  • pri hľadaní zmyslu života,
  • pri transformácii akejkoľvek sféry Vášho života,
  • nájsť konštruktívne riešenia vašich problémov, či konfliktov,
  • pri riešení problémov sa zamerať na lepšiu budúcnosť.

Ste si istý, že chcete to, čo máte TU A TERAZ, alebo chcete zmeniť svoj život? Nech už sa jedná o spôsob života, ktorý vediete, osoby, s ktorými žijete alebo sa stretávate, o prácu do ktorej chodíte… Môžete si „vymodelovať“ pevnejší základ, z ktorého si začnete tvoriť nové – lepšie veci!

Moje motto: „Zmeňte pohľad na svet – ocitnete sa v inom leveli Vášho života!“